Creditul ipotecar

Creditul ipotecar se acorda atat pentru realizarea de investitii imobiliare cu destinatie locativa (achizitie de locuinta si/sau teren intravilan), cat si pentru efectuarea de lucrari de constructie, reabilitare, modernizare, consolidare, extindere si viabilizare.

Creditul ipotecar se poate acorda si pentru refinantarea altor credite ipotecare.


Caracteristici:  


Moneda: lei sau euro

Suma finantata: maxim 300.000 euro (sau echivalentul in lei)

Perioada de acordare: pana la 30 de ani

Avansul minim:

 • 20% pentru creditele acordate in lei cu valoare mai mica de 350.000 lei;
 • 25% pentru creditele acordate in lei cu valoarea mai mare de 350.000 lei;
 • 35% pentru creditele acordate in euro, indiferent de valoarea creditului. 

Beneficiari: cetateni romani sau straini, rezidenti sau nerezidenti in Romania, care obtin venituri pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, cu varsta intre 18 si 70 de ani, cu conditia ca solicitantul sau sot/sotia (in calitate de coplatitor), sa obtina venituri in Romania.


La sfarsitul perioadei de creditare, imprumutatul si coplatitorii  trebuie sa aiba varsta de cel mult 70 de ani.


Veniturile acceptate de banca pot proveni din:


Veniturile trebuie dovedite cu documente justificative.

Veniturile nete minime unul dintre participantii la credit (imprumutat sau coplatitor) , trebuie să facă dovada realizării unor venituri nete minime de 750 RON/lună.


Se accepta cumularea veniturilor realizate de solicitant cu cele ale coplatitorilor din cadrul familiei acestuia (sot/sotie) si / sau ale coplatitorilor externi (maxim un coplatitor extern).


Garantiile acceptate de catre banca sunt:

 • garantii reale imobiliare - se va constitui ipoteca de rang I asupra bunului imobil achizitionat/construit cu suma provenita din credit si, in cazul in care valoarea acestuia (rezultata in urma evaluarii) nu este suficienta, se va aduce in garantie si un alt imobil aflat în proprietatea imprumutatului/debitorului si/ sau coplatitorilor si/sau unor terti.
 • depozite colaterale
 • certificate de depozit
 • titluri de stat 


Avantaje:

 • perioada de gratie de pana la 12 luni
 • perioada lunga de creditare
 • dobanzi si comisioane la nivel competitiv
 • posibilitatea rambursarii anticipate, oricand pe parcursul perioadei de creditare
 • accesul la sume mai mari prin acceptarea unei game largi de venituri
 • operativitate in analizarea solicitarii
 • timp redus de raspuns (maxim 7 zile)


Documente necesare:

 • Cerere de credit (formular tip)
 • Declaratia de apartenenta la grup (formular tip)
 • Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda obligatoriu informatiile solicitate de banca)/Extras de cont/Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care incaseaza salariul lunar intr-un cont curent la Bancii Comerciale Feroviara)
 • Fisa fiscala aferenta anului precedent (original sau copie) cu stampila oficiala a angajatorului, dupa caz
 • Documente care atesta alte venituri realizate de solicitant din inchirieri, dividende, venituri realizate in strainatate etc. si care pot fi luate in calcul la determinarea capacitatii de rambursare
 • BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia si daca este cazul, pentru coplatitor(i) si garantii cu ipoteca
 • Documente care atesta existenta surselor proprii de finantare ale imprumutatului: copie extras de cont, antecontract de vanzare cumparare, etc.
 • Actul de proprietate al imobilului care constituie garantia creditului inregistrat la Biroul de Carte Funciara (copie)
 • Documentatia cadastrala (copie)
 • Factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitarii creditului)
 • Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de credit/alte tipuri de de carduri, in cazul clientilor care beneficiaza de aceste produse oferite de alte banci
 • Alte documente solicitate de banca


Pentru informatii detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de Banca Comerciala Feroviara, va invitam sa contactati oricare dintre unitatile noastre teritoriale.