Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Documente:

  • Adeverinta de venit (original) semnata si stampilata de angajator (reprezentantii legali ai angajatorului) - Formular tip BCF;
Adeverinta de venit poate fi emisa de angajator pe baza formularului propriu, numai daca include toate informatiile solicitate de banca prin formularul standard prezentat in Formularul tip BCF;

  • Copia declaratiei speciale privind veniturile realizate in ultimul an fiscal;


In cazul in care aceasta nu este disponibila,avand in vedere termenul legal de depunere la organele de administrare fiscala, se accepta adeverinta de venit emisa de angajator continand in mod detaliat veniturile lunare pe ultimul an fiscal;


  • Copia deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit /declaratiei speciale, daca e cazul;
  • Copia contractelor in baza carora se realizeaza veniturile respective, inregistrate la organele de administrare fiscala, daca printr-un act normativ se prevede aceasta obligativitate, sau orice document legal care sa certifice realizarea veniturilor respective (documente emise de catre platitorul de impozit pe venit, in situatiile in care impunerea se realizeaza prin retinere la sursa).