Credit pentru nevoi personale cu garanţii reale


Creditul pentru nevoi personale se acordă pentru finanţarea oricărui proiect personal, fără a fi necesară justificarea scopului utilizării banilor. Creditul se poate acorda şi pentru refinanţarea altor credite.CARACTERISTICI:
Beneficiari:


cetăţeni români sau străini, rezidenţi sau nerezidenţi în România, care obţin venituri pe teritoriul României sau în străinătate, cu vârsta între 18 şi 70 de ani, cu condiţia ca solicitantul sau soţ/soţia (în calitate de coplătitor), să obţină venituri în România.

Moneda:

lei sau euro


Suma finanţată:


maxim 150.000 euro (sau echivalentul în lei)

Perioada de acordare:


 • până la 5 ani

 • până la 30 de ani pentru creditele acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior datei de 31.10.2011 (data de intrare în vigoare a Regulamentului BNR nr.24/2011)


 • 

La sfârşitul perioadei de creditare, împrumutatul şi coplătitorii trebuie să aibă vârsta de cel mult 70 de ani.


  Se acceptă cumularea veniturilor realizate de solicitant cu cele ale coplătitorilor din cadrul familiei acestuia (soţ/soţie) şi/sau ale coplătitorilor externi (maxim un coplătitor extern).


  Veniturile acceptate de bancă pot proveni din:
  Veniturile trebuie dovedite cu documente justificative.


  Veniturile nete minime unul dintre participantii la credit (imprumutat sau coplatitor) , trebuie să facă dovada realizării unor venituri nete minime de 750 RON/lună.


  Garanţiile acceptate de către bancă sunt:


  • garantii reale imobiliare 
  • depozite colaterale 
  • certificate de depozit
  • titluri de stat.  Avantaje:


  • perioada lunga de creditare
  • dobanzi si comisioane la nivel competitiv
  • posibilitatea rambursarii anticipate, oricand pe parcursul perioadei de creditare
  • accesul la sume mai mari prin acceptarea unei game largi de venituri 
  • operativitate in analizarea solicitarii
  • timp redus de raspuns (maxim 7 zile)  Documente necesare:


  • Cerere de credit (formular tip)
  • Declaratia de apartenenta la grup (formular tip)
  • Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda obligatoriu informatiile solicitate de banca)/Extras de cont/Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care incaseaza salariul lunar intr-un cont curent la Bancii Comerciale Feroviara)
  • Fisa fiscala aferenta anului precedent (original sau copie) cu stampila oficiala a angajatorului, dupa caz
  • Documente care atesta alte venituri realizate de solicitant din inchirieri, dividende, venituri realizate in strainatate etc. si care pot fi luate in calcul la determinarea capacitatii de rambursare
  • BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia si daca este cazul, pentru coplatitor(i) si garantii cu ipoteca
  • Documente care atesta existenta surselor proprii de finantare ale imprumutatului: copie extras de cont, antecontract de vanzare cumparare, etc.
  • Actul de proprietate al imobilului care constituie garantia creditului inregistrat la Biroul de Carte Funciara (copie)
  • Documentatia cadastrala (copie)
  • Factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitarii creditului)
  • Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de credit/alte tipuri de de carduri, in cazul clientilor care beneficiaza de aceste produse oferite de alte banci
  • Alte documente solicitate de banca


  Pentru informaţii detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de noi, vă invităm să contactaţi oricare dintre unităţile noastre teritoriale.  Vezi dobânzi şi comisioane  Formularele pot fi descãrcate de aici: