Paşii necesari obţinerii creditului

Banca Comerciala Feroviara vine in intampinarea dorintei dumneavoastra, de a fi informati, cu privire la etapele de derulare a procesului de analiza a creditului imobiliar.

Varianta 1 - In cazul in care clientul a gasit imobilul pe care doreste sa-l achizitioneze din credit, etapele necesare pentru obtinerea creditului sunt:

 • clientul se prezinta la sediul bancii, in vederea obtinerii informatiilor necesare acordarii creditului;
 • managerul de relatii furnizeaza clientului, informatiile necesare, care sa ii permita acestuia sa compare mai multe oferte, pentru a putea lua o decizie informata cu privire la eventuala incheiere a unui contract de credit;
 • managerul de relatii determina volumul maxim al creditului posibil de contractat pe baza datelor intermediare furnizate de client la momentul consilierii si inmâneaza acestuia lista de documente necesare analizei solicitarii de credit;
 • clientul se prezinta la sediul bancii, cu documentele necesare analizei, in vederea  obtinerii creditului;
 • clientul   semneaza cererea de credit – impreuna cu coplatitorii, daca este cazul;
 • managerul de relatii cu clientii verifica documentatia depusa de client, verifica incadrarea acestuia in conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit si efectueaza calculele de incadrare pentru suma solicitata;
 • evaluatorul agreat de banca evalueaza imobilul propus pentru garantarea creditului; 
 • clientul este informat de catre managerul de relatii cu privire la aprobarea sau respingerea creditului, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (in situatia deciziei de respingere);
 • dupa aprobarea creditului, clientul este invitat la sediul bancii in vederea semnarii contractului de credit;
 • clientul trebuie sa prezinte extrasul de Carte Funciara, din care sa rezulte inscrierea ipotecii in favoarea bancii;
 • dupa indeplinirea conditiilor de tragere, creditul este pus la dispozitia clientului, intr-un cont de derulare credit, de unde se vor face viramente intr-o singura transa sau in mai multe, conform contractului de credit, in contul curent al vanzatorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc. 


Termenul de raspuns privind acordarea unui credit imobiliar este de maxim 7 zile lucratoare.

Termenul de raspuns are caracter informativ si reprezinta perioada dintre data depunerii cererii de credit si luarea deciziei de creditare.


Varianta 2 - In cazul in care clientul nu a gasit imobilul pe care doreste sa-l achizitioneze din credit etapele necesare pentru obtinerea creditului sunt:

 • clientul se prezinta la sediul bancii, in vederea obtinerii informatiilor necesare acordarii creditului;
 • managerul de relatii furnizeaza clientului, informatiile necesare, care sa ii permita acestuia sa compare mai multe oferte, pentru a putea lua o decizie fundamentata cu privire la eventuala incheiere a unui contract de credit;
 • managerul de relatii determina volumul maxim al creditului posibil de contractat pe baza datelor intermediare furnizate de client la momentul consilierii si inmaneaza acestuia lista de documente necesare analizei solicitarii de credit;
 • clientul se prezinta la sediul bancii, cu documentele necesare - (mai putin antecontractul/contractul de vanzare-cumparare si actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare), in vederea  obtinerii aprobarii financiare a creditului;
 • clientul semneaza cererea de credit - impreuna cu coplatitorii, daca este cazul;
 • managerul de relatii cu clientii verifica documentatia depusa de client, verifica incadrarea acestuia in conditiile impuse de banca pentru a beneficia de credit si efectueaza calculele de incadrare pentru suma solicitata;
 • clientul este informat de catre managerul de relatii cu privire la aprobarea sau respingerea creditului, comunicandu-i-se totodata motivele de respingere (in situatia deciziei de respingere) dupa efectuarea analizei solicitarii de credit; 
 • dupa aprobarea creditului, clientul este invitat la sediul bancii  in vederea semnarii contractului de credit; 
 • clientul are la dispozitie 90 de zile pentru gasirea imobilului pe care doreste sa il achizitioneze din credit;
 • dupa gasirea imobilului pe care doreste sa-l achizitioneze, clientul prezinta, la sediul bancii, celelalte documente solicitate: antecontract/contract de vanzare-cumparare si actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare;
 • evaluatorul agreat de banca evalueaza imobilul propus pentru garantarea creditului;
 • clientul (impreuna cu coplatitorii, daca este cazul) si reprezentantii bancii semneaza actul aditional la contractul de credit ce va cuprinde clauze referitoare la obiectul creditului, identificarea garantiilor etc. si se incheie contractul de garantie, polita de asigurare a bunurilor aduse in garantie, precum si certificatului de asigurare de viata;
 • clientul trebuie sa prezinte extrasul de Carte Funciara, din care sa rezulte inscrierea ipotecii in favoarea bancii;
 • dupa indeplinirea conditiilor de tragere, creditul este pus la dispozitia clientului, intr-un cont de derulare credit, de unde se vor face viramente intr-o singura transa sau in mai multe, conform contractului de credit, in contul curent al vanzatorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc. 


Termenul de raspuns privind acordarea unui credit imobiliar anterior gasirii obiectului investitiei este de maxim 2  zile lucratoare.


Dupa gasirea obiectului investitiei, termenul de raspuns privind aprobarea finala a creditului este de maxim 5 zile lucratoare.


Termenul de raspuns are caracter informativ si reprezinta perioada dintre data depunerii cererii de credit/documentelor aferente investitiei si luarea deciziei de creditare.