Venituri din contracte de prestari servicii sau conventii civile

Documente:

  • Adeverinta de venit (original) semnata si stampilata de angajator (reprezentantii legali ai angajatorului) - Formular tip BCF

Adeverinta de venit poate fi emisa de angajator pe baza formularului propriu, numai daca include toate informatiile solicitate de Banca prin formularul standard prezentat in cadrul Formular tip BCF;


  • Copia Contractelor in baza carora se realizeaza veniturile respective;
  • Copia declaratiei speciale privind veniturile realizate in anul anterior (daca este cazul)/ Adeverinta de venit emisa de angajator cuprinzand in mod detaliat veniturile lunare pe ultimul an fiscal.