Venituri din pensii

Documente:

  • Talonul de pensie – se prezinta in original;
  • Decizia de pensionare - se prezinta in original;


In cazul in care veniturile din pensii se obtin in strainatate, clientul  prezinta copia legalizata a traducerii documentului specific veniturilor din pensii si dovada incasarii venitului din pensie pentru ultimele 3 luni (ex.extras de cont).