Venituri din exercitarea de profesii liberale (avocatura, notariat, medicina etc.)

Documente:

  • Copie certificat fiscal eliberat de organul de administrare fiscala/Certificat de producator emis de administratia publica locala, din care sa reiasa cuantumul venitului net obtinut in anul anterior;
  • Copia codului fiscal atribuit de Directia Generala a Finantelor Publice;
  • Copia Certificatului fiscal eliberat de organul de administrare fiscala, din care sa reiasa plata la zi a taxelor si impozitelor;
  • Copia deciziei de autorizare/autorizatiei emisa de organul competent;
  • Copia declaratiei de venit global sau deciziei de impunere anuala finala pentru veniturile din anul anterior eliberata de organul de administrare fiscala;
  • Copia deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul obtinut din profesii liberale pentru anul in curs/declaratiei speciala privind veniturile din activitati independente, daca e cazul;
  • Copia jurnalului de incasari si plati pe ultimele 6 luni/registrul inventar/registrul de contracte (dupa caz).


In cazul producatorilor agricoli individuali care realizeaza venituri neimpozabile din activitati agricole nu se solicita declaratie privind veniturile realizate/estimate, calculul capacitatii de rambursare efectuandu-se pe baza veniturilor inregistrate in  certificatul de producator.