CSALB

Centrul de Solutionarea Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridica autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridica, infiintata in baza Ordonantei Guvernului nr.38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, ce transpune la nivel national Directiva 2013/11/UE privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE.


Datele de contact ale Centrului pentru Solutionarea Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar:

Nr telefon:  (021) 9414

Website:  www.csalb.ro