Venituri din contracte de management

Documente:

  • Adeverinta de venit - (original) semnata si stampilata de angajator (reprezentantii legali ai angajatorului) - Formular tip BCF (adeverinta de venit poate fi emisa de angajator pe baza formularului propriu, numai daca include toate informatiile solicitate de banca prin formularul standard prezentat in cadrul Formularului tip BCF);
  • Copii (certificate "conform cu originalul" si semnate de catre angajator) de pe contractul de  management;
  • Copia documentelor din care sa rezulte veniturile realizate in anul fiscal anterior (inclusiv adeverinte de venit emise de angajator), daca este cazul.