Termeni şi condiţii


Acesta este site-ul Băncii Comerciale FEROVIARA S.A.


Toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Băncii Comerciale FEROVIARA S.A., care deţine în exclusivitate drepturile asupra întregului conţinut al acestui site.


Nicio informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi produse bancare în special, venind din partea Băncii Comerciale FEROVIARA S.A..


Banca Comercială FEROVIARA S.A. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din acest site. Cu toate acestea, Banca Comercială FEROVIARA S.A. nu este şi nu va fi responsabilă sub nicio circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.


Orice persoană care doreşte să-şi procure unul dintre serviciile sau produsele prezentate este rugată să ne contacteze la oricare din unităţile Băncii Comerciale FEROVIARA S.A. pentru a se informa asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauza, asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente. 


Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Băncii Comerciale FEROVIARA S.A..


Orice încercare, de orice natură, de modificare a conţinutului, imaginii şi informaţiilor din prezentul site, fără acordul prealabil din partea băncii, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Banca Comercială FEROVIARA S.A. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor competente pentru sancţionarea acestor fapte.


Orice persoană care vizitează site-ul Băncii Comerciale FEROVIARA S.A. şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal băncii îşi manifestă prin aceasta acţiune acordul expres şi neechivoc pentru prelucrarea de către bancă a acestor date, pentru transferul acestora către operatori autorizaţi, pentru realizarea şi prelucrarea informatică a datelor, în regim de confidenţialitate, şi cu respectarea dispoziţiilor privind secretul bancar si ale prevederilor Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorii au drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi anume: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei.


Banca Comercială FEROVIARA S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără niciun preaviz.

Despre Noi