Venituri din indemnizatii pentru cresterea copilului

Documente:

  • Adeverinta (original) emisa de administratia publica locala, care atesta ca solicitantul este beneficiar al acestei indemnizatii, sau orice alt document care dovedeste incasarea efectiva a indemnizatiei;
  • Adeverinta (original) eliberata de catre ultimul angajator din care sa rezulte venitul net realizat in ultima luna (anterior concediului de maternitate), si care trebuie sa contina elementele din  cadrul Formularului tip BCF;
  • Copia contractului de munca/cartii de munca/altor documente contractuale din care sa rezulte venitul obtinut anterior concediului de crestere copil.