Despre TARGET2Banca Comerciala Feroviara S.A. a devenit participant direct la sistemul de decontare pe baza brută în timp real a plăţilor în euro – TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) începând cu data de 04.06.2011.


Prin intermediul sistemului TARGET2 se decontează inclusiv plățile în Euro pe teritoriul României între participanții direcți sau indirecți.Condiţiile pentru decontarea unei plăţi valutare în sistemul TARGET2 sunt:
  • Valuta plăţii să fie obligatoriu EUR.
  • Banca beneficiarului trebuie obligatoriu să fie participant direct sau indirect la sistemul TARGET2.
  • Destinaţia plăţii să fie o ţară din zona EUR sau din Uniunea Europeană, inclusiv România.
  • Contul IBAN să fie un cont valid.
TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) reprezintă sistemul cu decontare pe bază brută în timp real (Real-Time Gross Settlement – RTGS) pentru plăţi în moneda euro, pus la dispoziţie de Eurosistem (Banca Centrală Europeană şi băncile centrale ale statelor membre ale UE care au adoptat moneda euro). 


Sistemul este utilizat pentru decontarea operaţiunilor băncilor centrale (inclusiv a operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului), a transferurilor interbancare de mare valoare în euro, precum şi a altor plăţi în euro. De asemenea, prin sistem se decontează şi transferurile de fonduri aferente sistemelor auxiliare (sisteme de plăţi şi sisteme de compensare-decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare). Sistemul TARGET a fost creat cu scopul de a îndeplini 3 obiective principale:
  • implementarea unui mecanism solid si sigur pentru decontarea plăţilor transfrontaliere în euro pe baza sistemelor naţionale de decontare pe baza brută in timp real - RTGS (Real-Time Gross Settlement System) care permite participanţilor decontarea plăţilor în timp real;
  • cresterea eficienţei plăţilor transfrontaliere în zona euro, acestea derulându-se la costuri mici, cu risc minim şi timp foarte scurt de procesare;
  • asigurarea procedurilor de plată necesare înfăptuirii unei politici monetare unice.
Sistemul asigură procesarea în timp real a plăţilor şi decontarea în conturi deschise la băncile centrale, cu finalitate imediată. Sistemul TARGET2 a fost operaţionalizat la data de 19 noiembrie 2007, înlocuind sistemul TARGET (aflat în funcţiune de la 4 ianuarie 1999). 


Sistemul oferă servicii de bază armonizate şi o infrastructură tehnică comună, cu eficienţă sporită, inclusiv din punct de vedere al recuperării costurilor. Sistemul a fost proiectat pentru a permite modificări ulterioare, datorate atât evoluţiei tehnologice, cât şi procesului continuu de extindere a Eurosistemului. 


Din punct de vedere juridic, sistemul TARGET2 este structurat ca o multitudine de sisteme de plăţi naţionale (denumite componente naţionale TARGET2), având reguli de funcţionare armonizate. 


Conectarea la sistemul TARGET2 oferă instituţiilor de credit participante o platformă tehnică performantă, viteză de decontare, eficienţă crescută prin reducerea costurilor asociate serviciilor de plată suportate de instituţiile de credit, o schemă unică de comisionare, instrumente de administrare a lichidităţii, flexibilitate şi transparenţă.


Desi implementarea unei componente naţionale a sistemului TARGET2 reprezintă o obligaţie doar pentru statele membre care adoptă moneda euro, Banca Naţională a României a decis in ianuarie 2010 conectarea comunităţii naţionale la TARGET2 înainte de adoptarea monedei euro.


Componenta naţională a sistemului TARGET2 din România se numeşte TARGET2-România şi a fost operaţionalizată cu succes de Banca Naţională a României la data de 4 iulie 2011. 


TARGET2 - România are 23 participanţi direcţi, respectiv Banca Naţională a României şi 23 instituţii de credit din România, printre care şi Banca Comercială Feroviara S.A. în calitate de participant direct.