SEPA & Target2

Banca Comercială Feroviara oferă clienţilor PRIMUS, pentru plăţile care respectă condiţiile de decontare, plăţi în sistemul SEPA si Target2.Comisioanele pentru plăţi în conturi deschise la alte bănci în valută cu decontare sunt:prin SEPA


 • 5 €

 • sau 3 € folosind Internet Banking
prin Target2


 • 10 €

 • sau 8 € folosind Internet Banking
TRANSFOND a demarat Programul SEPA care are drept obiectiv implementarea unui sistem de compensare conform cerinţelor SEPA EPC, capabil să proceseze, pentru băncile românești, plăți în moneda națională și în moneda euro.


Programul a fost implementat în două etape principale:

  1. SEPA-RON (plăți în lei) - adoptarea standardelor SEPA pentru plăți în lei, implementat în noiembrie 2012.

  2. SEPA-EUR (plăți în euro) - sistemul va procesa simultan plăți în lei și în euro cu decontare în TARGET2, începand cu 13 decembrie 2013.
Despre SEPA LEI

Schemele de plată SEPA sunt un set de reguli, practici şi standarde în scopul realizării interoperabilităţii la nivel interbancar, reglementare a Consiliului European al Plăţilor (EPC).


Banca Comercială Feroviara a fost printre primele bănci din România care au adoptat schema SEPA pentru transferurile în lei.


Despre SEPA EUR

Începând cu 13 decembrie 2013, Banca Comercială Feroviara a aderat şi la programul SEPA în euro.Despre TARGET2

Prin intermediul sistemului TARGET2 se decontează inclusiv plățile în Euro pe teritoriul României, între participanții direcți sau indirecți.


Condiţiile pentru decontarea unei plăţi valutare în sistemul TARGET2 sunt:

 • Valuta plăţii să fie obligatoriu EURO.

 • Banca beneficiarului trebuie obligatoriu să fie participant direct sau indirect la sistemul TARGET2.

 • Destinaţia plăţii să fie o ţară din zona EURO sau din Uniunea Europeană, inclusiv România.

 • Contul IBAN să fie un cont valid.