Despre SEPA LEIÎncepând cu 2 noiembrie 2012, sistemul bancar românesc a adoptat schema SEPA pentru Credit Transfer, adaptată pentru plaţi în lei, trecând astfel, din punct de vedere tehnic, la standardele europene de procesare a plăţilor în moneda naţională.Banca Comercială Feroviara a fost printre primele bănci din România care au adoptat schema SEPA pentru transferurile în lei.


Schemele de plată SEPA sunt un set de reguli, practici şi standarde în scopul realizării interoperabilităţii la nivel interbancar, reglementare a Consiliului European al Plăţilor (EPC).


Noile standarde de plată, configurate prin sistemul Sent al Transfond vor aduce o serie de beneficii, atât băncilor cât şi clienţilor, persoane fizice şi companii, datorită uniformizării informaţiilor aferente plăţilor la toate băncile.


În urma implementării schemei SEPA, caracteristicile serviciului de plăţi în lei pe care Banca Comercială Feroviara îl prestează clienţilor săi au rămas neschimbate. Tocmai de aceea, singurul aspect de care aceştia trebuie să ţină cont la efectuarea plăţilor interbancare în lei de mică valoare este numărul maxim de caractere impus pentru completarea detaliilor de plată, conform standardului SEPA şi a prevederilor Normei BNR nr. 1/2005 (privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în casa de compensare automată).


Modificarea se aplică atât plăţilor efectuate la ghişeele băncii cât şi celor efectuate prin serviciul de Internet Banking.