Făuritorul de vise


Este un instrument foarte util al contului PRIMUS,
conceput pentru ca tu să nu renunţi la obiectivele tale.
Este format dintr-un cont de economii, ataşat unei linii de credit extrem de avantajoase.


La deschiderea contului de acumulare din cadrul acestei opţiuni, titularul de cont va comunica perioada de acumulare dorită (minim 3 luni - maxim 40 de ani) şi scopul acumulării de fonduri, astfel:ACHIZIŢIE
EVENIMENT
DIVERSE

bunuri/servicii
(de ex: motocicletă, autoturism, electrocasnice, vacanţă etc.)


nuntă, botez, reuniune de familie, studii copii etc.

puteţi alege să economisiţi astfel:
  *  3%, 5% sau 8%
  ** 0%
* 3%, 5% sau 8% - un procent prestabilit in functie de optiunea titularului si aplicat totalului sumelor cu care se va credita zilnic contul curent (prin viramente din conturi ale tertilor, sau depuneri de numerar) va fi transferat zilnic in contul/conturile de acumulare sau
** 0% - optiune libera cu frecventa si suma la alegere prin care clientul opteaza pentru efectuarea de transferuri in contul/conturile de acumulare (RON/EUR), pana la atingerea unei anumite sume, stabilite pentru un anumit orizont de timp (ex. implinirea varstei de 65 ani)
  • Activarea liniei de finantare se va realiza prin atingerea soldului de 500 RON (sau echivalent in EUR) in contul/conturile de acumulare, pentru care disponibilul pe linia de finantare va fi 350 RON.

  • Majorarea plafonului liniei de finantare se realizeaza corespunzator majorarii soldului contului/conturilor de acumulare, plafonul fiind recalculat la sfarsitul fiecarei zile lucratoare a lunii, prin aplicarea  procentului de 70% la soldul contului/conturilor de acumulare.

  • Diminuarea plafonului liniei de finantarepoate fi realizata prin diminuarea soldului contului de acumulare (ca urmare a solicitarilor de retrageri partiale din contul de acumulare), cu conditia de a nu se depasi nivelul de 70% din soldul contului/conturilor de acumulare.

  • Rambursarea liniei de finanţare se face automat din incasarile imprumutatului in contul curent atasat liniei de finantare, fiecare alimentare a contului curent atasat liniei de finantare reprezentand rambursarea partiala/totala a liniei de finantare si refacerea cu aceeasi suma a limitei de creditare.

  • Beneficiarul liniei de finantare poate renunta la linia de finantare in orice moment, pe baza cererii de lichidare a Contului de Acumulare, depusa la Banca.

Prin contul curent cu linia de finantare atasata se pot efectua toate tipurile de operatiuni permise a se desfasura prin contul curent, indiferent de modalitatea de instructare utilizate (sediul unitatilor teritoriale/ canale alternative); contul curent se debiteaza cu valoarea tranzactiilor efectuate in limita sumelor existente in cont si se crediteaza automat cu 70% din valoarea alimentarilor efectuate pe contul/conturile de acumulare şi cu incasările/ depunerile pe contul curent.

Linia de finantare din cadrul optiunii PRIMUS „FAURITORUL DE VISE” nu necesita analiza specifica, aceasta respectand reglementarile in vigoare.

Titularul unui cont PRIMUS “Fauritorul de vise” beneficiază de:

1. UN CONT DE ACUMULARE (depozit colateral) in RON sau/si EUR.a. scopul este stabilit in functie de optiunea clientului, prin incadrarea intr-una din categoriile: Achizitie, Eveniment si Diverse.

b. termenul pe care se constituie contul/conturile:

 • Minimum 3 luni de la data constituirii contului de acumulare in RON/EUR.

 • Maximum 40 de ani de la data constituirii contului de acumulare in RON/EUR.


c. contul/conturile de acumulare vor reprezenta garantia liniei de finantare.

d. contul/conturile de acumulare vor fi blocate la debitare pe toata durata liniei de finantare, nefiind permise retrageri/ transferuri din contul/conturile de acumulare, decat dupa rambursarea integrala a liniei de finantare - in cazul lichidarii contului/conturilor de acumulare, sau dupa diminuarea proportionala a liniei de finantare - in cazul retragerilor partiale din contul/conturile de acumulare.

e. dobanda:

 • va fi egala cu dobanda contului de economii (RON si/sau EUR) inscrisa in „Tarife, comisioane si dobanzi Cont PRIMUS” in vigoare.

 • aplicata contului de acumulare este variabila si se poate modifica lunar, conform prevederilor din Anexa 01 „Tarife, comisioane si dobanzi optiunea cont PRIMUS - FAURITORUL DE VISE”.

 • calculul dobanzii contului de acumulare se efectueaza aplicand la soldul zilnic al contului de acumulare procentul de dobanda aferent contului de acumulare, potrivit formulei de calcul a dobanzii (considerand anul de 365 zile) inclusiv in cazul lichidarii.

 • calculata se bonifica lunar in contul mentionat in „Cerere-contract de depozit/cont de acumulare”, in prima zi din luna urmatoare, sau la data lichidarii in cazul lichidarii (la scadenta sau inainte de scadenta) contului de  acumulare.

 • dobanda calculata si platita clientului se diminueaza cu impozitul pe dobanda corespunzator, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
2. O LINIE DE FINANŢARE.a. destinatia liniei de finantare este acoperirea nevoilor personale ale solicitantului.

b. termenul de acordare a liniei de finantare este (cel mult) egal cu termenul de constituire a contului de acumulare.

c. plafonul liniei de finantare va fi determinat astfel:

 • Plafonul liniei de finantare va reprezenta 70% (calculat la sfarsitul fiecarei zile lucratoare a lunii pe toata perioada de economisire) din soldul contulului/conturilor de acumulare (cumulat RON si EUR echivalent in RON) constituit pe numele solicitantului liniei de finantare.

 • Soldul minim al contului/conturilor de acumulare care permite  activarea liniei de finantare este de 500 RON (sau echivalent in EUR) rezultand un sold de 350 RON, disponibil pe linia de finantare

 • Soldul maxim al contului/conturilor de acumulare care permite nivelul maxim al liniei de finantare este de: 450.000 RON (sau echivalent in EUR) rezultand un sold de 315.000 RON, disponibil pe linia de finantare.


d. limita liniei de finantare va fi setata pe contul curent in RON inclus in pachet.

e. dobanda:

 • dobanda variabila = dobanda aplicata contului de acumulare+marja fixa de 3,5% p.a.;

 • dobanda datorata pentru sumele trase din linia de finantare devine scadentă in prima zi lucratoare a lunii următoare celei pentru care aceasta a fost calculată.
3. [Optional!] CREDITUL DE NEVOI PERSONALE FARA GARANŢII (in RON) care se va acorda in completarea sumei din contul de acumulare pentru atingerea scopului stabilit, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: • Solicitantul sa fi economisit in contul de acumulare minim 30% din suma stabilita la momentul constituirii contului de acumulare.

 • Solicitantul sa indeplineasca criteriile de acordare a creditelor conform Normelor de Creditare BCF in vigoare la data solicitarii creditului.DESCHIDE CONT ONLINE