Pachetul JUNIOR
Beneficiarii produsului sunt tinerii cu vârste cuprinse între 14 ani si 18 ani. Solicitarea de deschidere a contului curent se va formula împreună cu reprezentantul legal, care va stabili limite valorice pentru operațiunile zilnice ce se vor derula prin contul curent. Reprezentantul legal va fi notificat via sms cu privire la operațiunile zilnice efectuate de titularul de cont.