Bucureşti - Arad

Depozitul overnight este un produs de economisire constituit pe o perioadă de o zi bancară lucrătoare.


CARACTERISTICI:

Beneficiari:

Monedă:

Sumă minimă:

Perioadă:persoane fizice

lei, euro şi dolari SUA

50.000 lei, 12.000 euro sau 18.000 dolari SUA

o zi bancară lucrătoareAVANTAJE:

  • se poate constitui din excedentul contului curent, la sfârşitul zilei bancare, pe baza existenţei unei convenţii, fără a fi necesară deplasarea clientului la bancă.

  • dobanda este negociabilă.

  • deschiderea gratuită a contului curent, pe numele clientului, conform listei de tarife şi comisioane.


Depozitele sunt garantate de stat, în limita plafonului comunicat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Formularele pot fi descărcate de aici: