Acreditiv

Acreditivul este o modalitate asiguratorie de decontare pentru realizarea careia o banca din tara ordonatorului/importatorului se angajeaza din ordinul acestuia pe baza unui credit acordat sau din disponibilitatile sale proprii , sa plateasca exportatorului prin intermediulunui unei banci din tara beneficiarului /exportatorului, o anumita suma de bani, contra prezentarii documentelor stipulate in acreditiv, atestand livrarea marfii ce face obiectul acreditivului respective.

Acreditivul de import

Este initiat de ordonator/importator care instructeaza Banca Comerciala Feroviara S.A.  sa deschida un acreditiv în favoarea beneficiarului/exportatorului la banca acestuia. 


Documente necesare deschiderii acreditivului:

  • Cererea de deschidere de acreditiv precum şi anexele aferente (daca este cazul), completate în corelare cu datele din contractul extern/confirmarea de comanda/factura proforma ce sta la baza operatiunii;
  • Copia contractului comercial şi/sau a facturii proforme şi/sau a confirmarii de comanda (conform solicitarii bancii);
  • Declaratie de Plata Externa (DPE).


Plata in cadrul acreditivului de import se face in baza documentelor conforme cu termenii si conditiile stipulate de acesta, primite de banca exportatorului.


Acreditivul de export

Este primit de catre Banca Comerciala Feroviara S.A de la o banca externa (care l-a emis sau prin care tranziteaza) si avizat exportatorului  ca fiind beneficiar al acreditivului. 

Beneficiarul acreditivului de export (exportatorul) poate fi clientul Bancii Feroviara S.A. sau clientul  altei banci. In acest caz banca Banca Feroviara S.A.  avizeaza acreditivul bancii Beneficiarului (exportatorului) si aceasta la randul ei va avizeaza acreditivul catre Beneneficiar (exportator) .


Încasarea acreditivului de export primit este asigurata prin intocmirea de catre exportator a documentelor conforme termenilor si conditiilor prevazute in acreditivul primit si prezentarea acestor documente la Banca Feroviara S.A. pentru a fi remise la banca importatorului spre incasare.