Creditul APIA

De acest credit în lei pot beneficia persoane juridice şi categorii asimilate care deţin, cresc sau exploatează păsări/porcine în scopul obţinerii producţiei agricole.

Este destinat finanţării capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţilor curente (inclusiv pentru plata obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete) de către beneficiarii ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, respectiv a bunăstării şi protecţiei porcinelor, până la încasarea acestora de la APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură).


Creditul se rambursează integral la data primirii sumelor cuvenite, dar nu mai târziu de data stabilită de către APIA pentru plata acestor subvenţii, conform Convenţiilor încheiate cu Banca.


Ce beneficii îţi aduce acest credit?

  • îţi finanţăm activitatea curentă până la momentul plăţilor efective, efectuate de către APIA. Astfel, ai posibilitatea achitării eventualelor datorii la bugetul de stat şi la celelalte bugete.
  • putem finanţa până la 80% din valoarea subvenţiei ce urmează a fi primită.
  • acceptăm garanţii emise de Fondurile de garantare (FNGCIMM sau FGCR).
  • îţi oferim consiliere în întocmirea documentaţiei necesare accesării creditului şi un răspuns rapid.

Garanţii:

  • ipoteca mobiliară asupra sumelor ce urmează a fi încasate de la APIA.
  • ipoteca mobiliară asupra conturilor curente ale clientului deschise la Banca Comerciala Feroviara.
  • garanţii emise de fondurile de garantare (FNGCIMM, FGCR).
  • De la caz la caz se pot solicita şi alte garanţii reale şi/sau personale.


În cazul în care nu sunteţi client al acestei bănci, aveţi posibilitatea de a beneficia de împrumut şi dacă nu aţi mai colaborat cu noi. Pentru informaţii detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de BCF, vă invităm să contactaţi oricare dintre unităţile noastre teritoriale.