SEPA & Target2

Banca Comercială Feroviara oferă clienţilor PRIMUS, pentru plăţile care respectă condiţiile de decontare, plăţi în sistemul SEPA si Target2.

Comisioanele pentru plăţi în conturi deschise la alte bănci în valută cu decontare prin SEPA sau Target2 sunt:

  • 12 € / 9 € folosind Internet Banking (SEPA)
  • 12 € / 9 € folosind Internet Banking (Target2)


Despre SEPA LEI


Banca Comerciala Feroviara S.A. a fost  printre primele banci din Romania care au adoptat schema SEPA pentru transferurile in lei.


Incepand cu 2 noiembrie 2012, sistemul bancar romanesc a adoptat schema SEPA pentru Credit Transfer adaptata pentru plaţi în lei, ceea ce inseamna ca bancile romanesti au trecut, din punct de vedere tehnic, la standardele europene de procesare a platilor in moneda nationala.


Schemele de plata SEPA sunt un set de reguli, practici şi standarde în scopul realizarii interoperabilitaţii la nivel interbancar, reglementare a Consiliului European al Platilor (EPC).


Noile standarde de plata, configurate prin sistemul Sent al Transfond vor aduce o serie de beneficii, atat bancilor cat si clientilor, persoane fizice si companii, datorita uniformizarii informatiilor aferente platilor la toate bancile.


In urma implementarii schemei SEPA, caracteristicile serviciului de plati in lei pe care Banca Comerciala Feroviara il presteaza clientilor sai au ramas neschimbate. Tocmai de aceea, singurul aspect de care acestia trebuie sa tina cont la efectuarea platilor interbancare in lei de mica valoare este numarul maxim de caractere impus pentru completarea detaliilor de plata, conform standardului SEPA si a prevederilor Normei BNR nr. 1/ 2005 (privind modul unitar de completare a mentiunilor din ordinele de plata in mesajele electronice utilizate in sistemul ReGIS si in casa de compensare automata).


Modificarea se aplica atat platilor efectuate la ghiseele bancii cat si celor efectuate prin aplicatia de Internet Banking – BCF ONLINE. 


Despre SEPA EUR


Începând cu 13 decembrie 2013,  Banca Comercială Feroviara S.A. a aderat si la programul SEPA în eur.


TRANSFOND a demarat Programul SEPA care are drept obiectiv implementarea unui sistem de compensare conform cerinţelor SEPA EPC, prin transformarea infrastructurii actuale într-un mecanism de compensare şi decontare, capabil să proceseze, pentru băncile românești, plăți în moneda națională și în moneda euro. Programul a fost implementat în două etape principale: 


1. SEPA-RON (plăți în lei în format SEPA) = adoptarea standardelor SEPA pentru plăți în lei implementat in noiembrie 2012, 


2. SEPA-EUR (plăți în euro) = sistemul va procesa simultan plăți în lei și în euro cu decontare în TARGET2, incepand cu 13 decembrie 2013.

Banca beneficiarului trebuie obligatoriu să fie participant SEPA la casa de compensare Equans (lista existenta pe site-ul www.bancaferoviara.ro); 


Modificarea se aplică atât plaţilor efectuate la ghişeele băncii cât şi celor efectuate prin aplicaţia de Internet Banking – BCF ONLINE.

 

Implementarea zonei unice de plăţi în euro (în engl. Single Euro Payments Area - SEPA) urmăreşte extinderea procesului de integrare europeană şi în domeniul plăţilor de mică valoare în euro, prin crearea unei pieţe unice la nivel european pentru instrumentele de plată în euro.SEPA acoperă un spaţiu geografic format din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia şi Monaco, reprezentând o zonă a monedei euro în care toate plăţile, inclusiv cele transfrontaliere, sunt tratate ca plăţi naţionale (fără actuala diferenţiere între plăţile naţionale şi cele transfrontaliere).


Schemele de plata SEPA sunt un set de reguli, practici şi standarde în scopul realizarii interoperabilitaţii la nivel interbancar, reglementare a Consiliului European al Plaţilor (EPC).Noile standarde de plată, configurate prin sistemul Sent al TRANSFOND vor aduce o serie de beneficii, atât băncilor cât şi clienţilor, persoane fizice şi companii, datorită uniformizării informaţiilor aferente plaţilor la toate băncile.


Despre TARGET 2


Banca Comerciala Feroviara S.A. a devenit participant direct la sistemul de decontare pe baza brută în timp real a plăţilor în euro – TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) începând cu data de 04.06.2011.


Prin intermediul sistemului TARGET2 se decontează inclusiv plățile în Euro pe teritoriul României între participanții direcți/indirecți.


Condiţiile pentru decontarea unei plăţi valutare în sistemul TARGET2 sunt: 

  • Valuta plăţii să fie obligatoriu EUR;
  • Banca beneficiarului trebuie obligatoriu să fie participant direct sau indirect la sistemul TARGET2;
  • Destinaţia plăţii să fie o ţară din zona EUR sau din Uniunea Europeană, inclusiv România;
  • Contul IBAN să fie un cont valid;


TARGET2 (acronim de la Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) reprezintă sistemul cu decontare pe bază brută în timp real (Real-Time Gross Settlement – RTGS) pentru plăţi în moneda euro, pus la dispoziţie de Eurosistem (Banca Centrală Europeană şi băncile centrale ale statelor membre ale UE care au adoptat moneda euro). 


Sistemul este utilizat pentru decontarea operaţiunilor băncilor centrale (inclusiv a operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului), a transferurilor interbancare de mare valoare în euro, precum şi a altor plăţi în euro. De asemenea, prin sistem se decontează şi transferurile de fonduri aferente sistemelor auxiliare (sisteme de plăţi şi sisteme de compensare-decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare). 


Sistemul TARGET a fost creat cu scopul de a îndeplini 3 obiective principale: 

  • implementarea unui mecanism solid si sigur pentru decontarea plăţilor transfrontaliere în euro pe baza sistemelor naţionale de decontare pe baza brută in timp real - RTGS (Real-Time Gross Settlement System) care permite participanţilor decontarea plăţilor în timp real;
  • cresterea eficienţei plăţilor transfrontaliere în zona euro, acestea derulându-se la costuri mici, cu risc minim şi timp foarte scurt de procesare;
  • asigurarea procedurilor de plată necesare înfăptuirii unei politici monetare unice.


Sistemul asigură procesarea în timp real a plăţilor şi decontarea în conturi deschise la băncile centrale, cu finalitate imediată. Sistemul TARGET2 a fost operaţionalizat la data de 19 noiembrie 2007, înlocuind sistemul TARGET (aflat în funcţiune de la 4 ianuarie 1999). 


Sistemul oferă servicii de bază armonizate şi o infrastructură tehnică comună, cu eficienţă sporită, inclusiv din punct de vedere al recuperării costurilor. Sistemul a fost proiectat pentru a permite modificări ulterioare, datorate atât evoluţiei tehnologice, cât şi procesului continuu de extindere a Eurosistemului. 


Din punct de vedere juridic, sistemul TARGET2 este structurat ca o multitudine de sisteme de plăţi naţionale (denumite componente naţionale TARGET2), având reguli de funcţionare armonizate. 


Conectarea la sistemul TARGET2 oferă instituţiilor de credit participante o platformă tehnică performantă, viteză de decontare, eficienţă crescută prin reducerea costurilor asociate serviciilor de plată suportate de instituţiile de credit, o schemă unică de comisionare, instrumente de administrare a lichidităţii, flexibilitate şi transparenţă.


Desi implementarea unei componente naţionale a sistemului TARGET2 reprezintă o obligaţie doar pentru statele membre care adoptă moneda euro, Banca Naţională a României a decis in ianuarie 2010 conectarea comunităţii naţionale la TARGET2 înainte de adoptarea monedei euro.


Componenta naţională a sistemului TARGET2 din România se numeşte TARGET2-România şi a fost operaţionalizată cu succes de Banca Naţională a României la data de 4 iulie 2011. 


TARGET2 - România are 23 participanţi direcţi, respectiv Banca Naţională a României şi 23 instituţii de credit din România, printre care şi Banca Comercială Feroviara S.A. în calitate de participant direct.