Bucuresti - Arad

Depozitul overnight este un produs de economisire constituit pe o perioada de o zi bancara lucratoare adresat persoanelor juridice.

Caracteristici


Moneda: lei, euro si dolari SUA

Perioada: o zi bancara lucratoare;

Suma minima: 50 000 lei, 12 000 euro sau 18 000 dolari SUA

Beneficiari: persoane juridice


Avantaje

  • se poate constitui din excedentul contului curent, la sfarsitul zilei bancare, pe baza existentei unei conventii, fara a fi necesara deplasarea clientului la banca
  • dobanda este negociabila
  • deschiderea gratuita a contului curent, pe numele clientului conform listei de tarife si comisioane


Informare: Depozitele sunt garantate de stat, in limita plafonului comunicat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.Formularele pot fi descărcate de aici: